U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Ongevallenprotocol

Dit document is bedoeld als leidraad voor het handelen bij ongevallen en/of valpartijen. Hoewel in groepsverband fietsen een gezonde bezigheid is kan er wel eens wat misgaan, zoals een valpartij. In veel gevallen blijft de schade beperkt tot wat schaafwonden en wat materiaalpech. Echter, als er sprake is van (mogelijk) ernstiger letsel, dan is dit protocol een hulpmiddel om adequaat te kunnen optreden.

 

Wetgeving

Medisch handelen door leken is wettelijk verboden en wordt beschouwd als een misdrijf. De wet beschouwd alle niet-artsen als “leken”. Voor hen (leken) geldt echter de wettelijke plicht om naar eigen vermogen eerste hulp te verlenen aan een medemens.

 

Handelen

Bij een ongeval neemt een eventueel aanwezige EHBO-er het initiatief. Als er geen EHBO-er aanwezig zijn dan pakt één van de rituitzetters dit op.

 

Basisregels

Als er sprake is van een ernstig ongeval zijn er een aantal belangrijke punten:

 

 1. Let op gevaar. Zorg ervoor dat jezelf, het slachtoffer, de groep, de volgwagen en omstanders geen gevaar lopen. Maak gebruik van de volgwagen als buffer en wijs iemand aan om voor en na de plek van het ongeval het verkeer te waarschuwen. In de bus liggen een aantal reflecterende hesjes, gebruik deze.
 2. Ga na wat er gebeurd is en wat het slachtoffer mankeert. Vraag het aan het slachtoffer en/of collega fietsers en kijk wat je op kunt maken uit de situatie.
 3. Ga na of er mensen met EHBO ervaring aanwezig zijn. Een lijst met namen leden met een EHBO diploma /ervaring ligt in de bus. Volg de aanwijzingen van de aanwezige EHBO-er en geef onderstaand (verzorgend) deel uit handen aan de EHBO-er.
 4. Zorg voor professionele hulp. Laat iemand 112 bellen en zorg voor de volgende gegevens:
 • De plaats waar de ambulance naar toe moet komen (middels GPS op mobiele telefoon en/of wegaanduiding via borden).
 • Wat er gebeurd is (zo feitelijk mogelijk)
 • Aantal slachtoffers
 • De vermoedelijke leeftijd
 • Wat het slachtoffer mankeert (zo feitelijk mogelijk)
 • Begeleiding van het verkeer
 • Beheren van de fietsen
 • Gezamenlijke terugtocht naar Rijsbergen.
 1. Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting. Zorg dat iemand bij het slachtoffer blijft en hem of haar gerust stelt. Wees rustig, zorgzaam maar kordaat. Zorg voor beschutting tegen wind, kou en/of hitte.
 2. Help het slachtoffer op de plaats waar hij of zij ligt. Door een slachtoffer onnodig te verplaatsen, kan zijn of haar toestand verslechteren. Verplaats het slachtoffer alleen als er sprake is van acuut gevaar.
 3. Stelp ernstige bloedingen en verbind verschillende wonden.
 4. Bij vermoedelijk hartfalen, ga na of er een AED in de buurt is. In de volgwagen ligt een adressenlijst van de AED-locaties in West-Brabant, zover bekend.
 5. Draag het slachtoffer over aan het ambulancepersoneel.
 6. Zorg ook voor opvang van aanwezige familieleden of andere naasten van het slachtoffer. Zorg dat deze mee kunnen naar het ziekenhuis of zorg voor de juiste begeleiding indien ze de rit voortzetten.
 7. Laat de groep niet onnodig wachten, zorg ervoor dat er voldoende leden aanwezig blijven, de rest dient rustig terug te fietsen of de route te volgen. Laat wel ieder zijn eigen persoonlijke spullen uit de wagen halen.
 8. Circa 5 leden blijven aanwezig voor:

 

 

 

 

Begeleiding

Uitgangspunt is dat een lid van Sporting Oekel mee gaat naar het ziekenhuis in de ambulance. Dat is bij voorkeur een vriend of goede kennis van het slachtoffer. Als het ziekenhuis niet in de buurt van Rijsbergen is rijd de volgwagen met de fietsen van het slachtoffer en de begeleider de ambulance achterna. In dat geval gaat de groep via de kortste weg naar Rijsbergen terug. Als het slachtoffer naar een ziekenhuis in Breda wordt gebracht kan overwogen worden om de wagen met de groep naar Rijsbergen terug te laten rijden. In overleg met het slachtoffer wordt bepaald wie en op welke wijze het thuisfront geïnformeerd wordt. Bij voorkeur belt het slachtoffer zelf naar huis. Als dit onmogelijk is doet de begeleider dat:

-       vertel wie je bent

-       wees feitelijk

-       stel de betrokkene gerust

-       geef aan in welk ziekenhuis en afdeling het slachtoffer is

-       maak afspraken over komst naar het ziekenhuis

-       regel na overdracht eigen transport naar huis

 

Als de volgwagen mee is naar het ziekenhuis neemt die de begeleider na overdracht mee terug naar Rijsbergen. Die fiets van het slachtoffer wordt naar het huis van het slachtoffer gebracht. Een bestuurslid wordt telefonisch geïnformeerd over de valpartij/ongeval. Per e-mail worden gegevens doorgegeven.

 

Tegenpartij/derden/getuigen

Als er sprake is van een tegenpartij of derden en/of er zijn getuigen dan dient als volgt gehandeld te worden:

-       Indien aanwezig zal een bestuurslid namen, adressen en telefoonnummers uitwisselen met de tegenpartij, derden en getuigen.

-       Bij afwezigheid van een bestuurslid zal één van de aanwezige rituitzetters dit doen.

-       Geef ook de naam en eventueel telefoonnummer van het slachtoffer door.

-       Spreek ook hier beleefd, kalm en duidelijk, trek geen conclusies, wees niet voorbarig.

-       Meld duidelijk dat je Sporting Oekel vertegenwoordigd, maar dat afhandeling van de schade e.d. hoogstwaarschijnlijk via de verzekering van het slachtoffer zal plaatsvinden.

-       Maak foto’s van de plaats van het ongeval, of laat dit doen door een groepslid. Vul het ongevallenformulier (in de volgwagen) zo volledig mogelijk in.

-       Indien de tegenpartij schuld heeft aan het ongeval bel dan altijd de politie.

-       Indien we zelf schuldig zijn overleg dan met de tegenpartij over tussenkomst van de politie.

-       Vertegenwoordig het slachtoffer bij de opname door de politie.

 

Volgwagen

In de volgwagen is aanwezig:

-       EHBO-koffer

-       Reflecterende hesjes

-       AED-lijst

-       Dit protocol

-       Ledenlijst met adressen en telefoonnummers

-       Lijst met EHBO-ers

-       Ongevallenformulier

-       Deken

-       Potlood en papier

 

Verzekeringen

De club heeft een WA-verzekering inclusief een evenementenverzekering.

Sponsorfoto Majelle Stoffering & InterieurSponsorfoto Majelle Stoffering & Interieur

Sponsorfoto Tweewielerspecialist van Boxel Sponsorfoto Tweewielerspecialist van Boxel

Sponsorfoto Blue Circle PayrollingSponsorfoto Blue Circle Payrolling

Inhoud

Privacybeleid WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL     

Wielervereniging SPORTING OEKEL ("WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL", "wij", "ons" of "onze") doet er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Alvorens gebruik te maken van onze websites www.SPORTINGOEKEL.NL en www.facebook.com/sportingoekel  (hierna te noemen Website) raden wij je aan onderstaand privacy beleid aandachtig door te nemen. Wij kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen, maar als wij dit doen dan vermelden wij dit op onze Website.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Ons uitgangspunt is dat wij alleen de persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn om onze diensten te leveren. Om een lidmaatschap af te sluiten deel je je volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres en IBAN met de WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL.

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact worden uiteraard ook door ons verwerkt maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals hieronder nader omschreven.

 

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?  

WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:    

- Het afsluiten van een lidmaatschap via onze Website                                                                                   

- Inschrijven voor evenementen via onze Website of via een geïntegreerd WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL inschrijfformulier op de site van een bij WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL aangesloten organisatie                                                                                                                                          

- Correspondentie per mail over activiteiten op WWW.SPORTINGOEKEL.NL die aansluiten bij jouw voorkeuren                                                                                                                                                                 

- Het verwerken en publiceren van je review op onze Website                                                                       

- het verzenden van onze nieuwsbrief                                                                                                                   

- Je te bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren                                          

-Je te informeren over wijzigingen van onze diensten                                                                                            

- Het verbeteren van ons aanbod van diensten en de afstemming daarvan op jouw voorkeuren           

- Afhandelen van klachten of het beantwoorden van vragen, het uitvoeren van audits en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

 

Met wie delen wij persoonsgegevens?          

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Indien wij gegevens aan derden verstrekken dan doen wij dit alleen omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld van wanneer wij gegevens delen is met de gemeente bij het inzetten van verkeersregelaars.

 

Beveiliging

WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via sportingoekel@gmail.com .

 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige neem dan contact met ons op via sportingoekel@gmail.com dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan via mail naar sportingoekel@gmail.com .

Heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking stuur dan een gespecificeerd verzoek naar sportingoekel@gmail.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL zal zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

 

Verschillende media uitingen

Verschillende media uitingen kunnen zijn: pint media (flyers, posters enz.), social media (Facebook, Twitter enz.) en andere communicatiemiddelen (o.a. website). Wij willen u vragen akkoord te gaan met het maken van foto’s en video’s waarbij wij gebruik van kunnen maken voor verschillende uitingen onder de naam WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL. Indien u niet akkoord gaat zien wij graag een reactie tegemoet.

 

Vragen?

Heb je vragen? Dan kan je ons bereiken via een van de onderstaande kanalen:

E-MAIL: sportingoekel@gmail.com 

Bedrijfsadres: Moeskes15, 4871 AE Etten-Leur

 

Dit privacybeleid is opgesteld in mei 2018.

Kerstcross 09-12-2018